Νεεσ Εστίες Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ( ΕΜΠ ) - ΝΕΕΜΠ - NTUA Dorms

Νέες Εστίες Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Μία σύντομη ξενάγηση

Στις παραγράφους που θα ακολουθήσουν περιγράφω τη διαβίωση στις νέες εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σκοπός μου είναι να κατατοπίσω όσο το δυνατόν καλύτερα τους ενδιαφερόμενους  φοιτητές και υποψήφιους οικοτρόφους των Ν.Ε.Ε.Μ.Π.. Επειδή, μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες στο διαδίκτυο για τις παροχές των Ν.Ε.Ε.Μ.Π. , ελπίζω με αυτό εδώ το άρθρο να σας ενημερώσω επαρκώς. (more…)

Read More